Đô TOKYO(東京都)

Thông tin cơ bản của đô Tokyo

Vùng: KANTOU
Diện tích: 2,190.90km²
Dân số: Khoảng 13,510,000 Người
Mật độ dân số: 6,170 Người /km²
Trụ sở tỉnh: Quận SINJYUKU
Số đơn vị hành chính: 39
Đặc sản: Bánh KAMINARI OKOSHI / Rượu Rum / Lẩu CHANKO ..v.v

Khái quát đô TOKYO

  • Tokyo là thủ đô của Nhật Bản, nằm ở phía tây bắc vùng Kantou, có dân số nhiều nhất Nhật Bản.
  • Từ thời Edo từ “to” (都-đô: kinh đô) đã được đặt sau từ Tokyo, và Tokyo đã được xây dựng, phát triển nơi đây trở thành trung tâm chính trị, kinh tế văn hoác và giao thông.
  • Ngoài ra, cùng với các thành phố New York và London, Tokyo cũng là thành phố tài chính quốc tế nhận được sự quan tâm từ khắp thế giới.

Những trường Đại học tại Tokyo có
” Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài ” là:

Đại học Nihon
Đại học kinh tế Tokyo
Đại học thành phố Tokyo
Đại học Kinh tế Nhật bản
Đại học Asia
Đại học Otyanomizu
Đại học Keio
Đại học Komazawa
Đại học Sophia
Đại học Takusyoku
Đại học Trung tâm
Đại học Ngoại ngữ Tokyo
Đại học Gakugei Tokyo
Đại học Nghệ thuật Tokyo
Đại học Tokyo
Đại học Nông nghiệp Tokyo
Đại học Hitotsubashi
Đại học Meiji
Đại học Waseda
Đại học Nisogakusya