Lịch sử Nhật Bản

history

 Nhật Bản đã đến lịch sử, là 16 giờ bên dưới.

Thời kỳ ''đồ đá cũ''
~ Trước Công Nguyên 14,000 năm

Ở thời kỳ này vẫn chưa có kỹ thuật nông nghiệp. Con người sử dụng đồ đã đẽo và sống cuộc sống săn bắt hái lượm, cư trú ở trong những hang động và dốc đá lớn.

Thời kỳ ''JOMON''
Trước Công Nguyên 14,000 năm - Trước Công Nguyên 300 năm

Thời kỳ này cũng chưa có kỹ thuật nông nghiệp nhưng đã bắt đầu sử dụng đồ đất nungCon người sinh sống bằng săn bắt, đánh cá và hái lượm, sống trong nơi cư trú dạng hang hốc có nền thấp hơn so với mặt đất.
jyomon2

Thời kỳ ''YAYOI''
Trước Công Nguyên 300 năm - 250 năm

Thời kỳ này cũng chưa có kỹ thuật nông nghiệp nhưng đã bắt đầu sử dụng đồ đất nung. Con người sinh sống bằng săn bắt, đánh cá và hái lượm, sống trong nơi cư trú dạng hang hốc có nền thấp hơn so với mặt đất.

Thời kỳ ''KOFUN''
Trước Công Nguyên 250 năm - 650 năm

Xã hội sinh sống cộng đồng trong các thời kỳ trước đã phát triển từ “làng xã” thành “quốc gia”, hình thái quốc gia thống trị đầu tiên được hình thành ở Nhật Bản.Tên gọi của thời đại này xuất phát từ “Kofun” có nghĩa là mộ táng quy mô lớn. Về thói quen ăn uống, ở thời đại Kofun tiếp tục phát triển nền nông nghiệp hái lượm mà trọng tâm là trồng lúa.

Thời kỳ ''ASUKA''
592 năm - 710 năm

Là quốc gia thống trị giống với thời đại trước nhưng là thời đại đặt thủ đô ở tỉnh Nara ngày nay.Là xã hội giai cấp rõ rệt từ thiên hoàng, gia đình quyền thế đến thường dân. Ở thời đại này Phật giáo từ Trung Quốc bắt đầu được truyền bá vào và đã bắt đầu xây dựng những ngôi chùa với kiến trúc phức tạp.

Thời kỳ ''NARA''
710 năm - 794 năm

Thủ đô được đặt ở Nara giống với thời đại trước.Tiếp nhận sứ giả từ Trung Quốc, tích cực học văn hóa đại lục Trung Quốc. Đất nước mở rộng tư tưởng xây dựng nội chính sử dụng Phật giáo, quốc gia thúc đẩy chính sách phồn vinh phật giáo.
nara1

Thời kỳ ''HEIAN''
794 năm - 1185 năm

Năm 794, chuyển kinh đô từ Bình Thành Kinh của Nara về Kyoto.Thủ đô của Kyoto gọi là “Bình An Kinh”, 400 năm từ sau khi di chuyển kinh đô được gọi là thời đại Heian.

Thời kỳ ''KAMAKURA''
1185 năm - 1333 năm

Ở Thời đại Heian, võ sĩ Minamoto Yoritomo đã chinh phạt các gia đình võ sĩ có quyền lực ở vùng Kanto, Tohoku theo mệnh lệnh của thiên hoàng.Năm 1185, Minamoto Yoritomo đã được Thiên hoàng bổ nhiệm làm Đại tướng quân Shogun có quyền lực cao nhất trong giai cấp võ sĩ đương thời.Minamoto Yoritomo có quyền lực hùng cường đã mở chính quyền (mạc phủ) độc lập, khác với triều đình ở thành phố Kamakura tỉnh Kanagawa hiện tại.Thời kỳ này, quyền lực chính trị bắt đầu chuyển từ triều đình (Thiên hoàng) sang Mạc phủ (Võ sĩ), bắt đầu thời đại chính trị võ sĩ của Nhật Bản.Thời kỳ thống trị bởi chính quyền võ sĩ của gia đình Minamoto trong khoảng140 năm này được gọi là “thời đại Kamakura”
kamakura2

Thời kỳ ''MUROMACHI''
1336 năm - 1573 năm

Thiên hoàng Go Daigo với mục đích phục hồi quyền lực của thể chế Thiên hoàng đã chinh phục mạc phủ Kamakura của gia đình Minamoto và tiêu diệt mạc phủ Kamakura vào năm 1333. Thiên hoàng Go Daigo hướng tới việc phục hồi quyền lực chính phủ Thiên hoàng, sử dụng niên hiệu mới, bắt đầu xây dựng thời đại mới. Năm 1336, Ashikaga Takauji- người có quyền lực trong gia đình võ sĩ đã phản bội và tấn công triều đình, tiêu diệt chính quyền mới của thiên hoàng Go Daigo trong khoảng 2 năm.Thời kỳ đã được thống trị trong khoảng 240 năm bởi chính quyền phong kiến của gia đình Ashikaga gọi là “thời kỳ Muromachi”

Thời kỳ ''AZUCHIMOMOYAMA''
1573 năm - 1603 năm

Tướng quân chiến quốc là Oda Nobunaga xuất thân từ nước Owari (phần phía Tây tỉnh Aichi ngày nay) đã bắt đầu giành được quyền lãnh đạo. Và thời kỳ mạc phủ Muromachi kéo dài qua 15 thế hệ 240 năm đã bị diệt vong bởi Oda Nobugana. Oda Nobugana sau khi liên tục chinh phục các tướng quân chiến quốc của các nước đã xây dựng cứ điểm gọi là “thành Azuchi” ở tỉnh Omi (tỉnh Shiga ngày nay).
Năm 1582, Oda Nobugana đã bị phản bộ bởi Akechi Mitsuhide và cấp dưới, phá vỡ giấc mơ thống nhất đất nước.Tiếp nối tư tưởng của Oda Nobugana, Toyotomi Hideyoshi- người thân cận của Oda Nobugana đã chinh phạt Akechi Mitsuhide.Sau đó Toyotomi Hideyoshi đã lần lượt bình định các địa phương Chugoku, Shikoku, Kyushu, Kanto, Tohoku trong khoảng 10 năm, và hoàn thành việc thống nhất toàn quốc vào năm 1590.

azuchi2
azuchi1
Thời kỳ ''EDO''
1603 năm - 1868 năm

Sau khi Toyotomi Hideyoshi chết đã xảy ra cuộc chiến giữa các nhóm dưới quyền của Toyotomi Hideyoshi và lại bắt đầu một cuộc hỗn chiến lớn.
Tokugawa Ieyasu- daimyo chiến quốc xuất thân từ tỉnh Mikawa (tỉnh Aichi ngày nay) đã dẹp loạn và thống nhất toàn quốc.
Tokugawa Ieyasu đã mở mạc phủ ở Edo (Tokyo ngày nay) và đặt cứ điểm cho chính quyền Tokugawa.
Sau đó là thời kỳ thống trị bởi 15 thế hệ nhà Tokugawa gọi là thời kỳ Edo, trong 265 năm.
Trong thời kỳ này có rất nhiều nét văn hóa phồn thịnh như bản in tranh nhiều màu, tranh phù thế, trà đạo, ikebana, tiểu thuyết….

edo
Thời kỳ ''MEIJI''
1868 năm - 1912 năm

Mạc phủ Tokugawa kéo dài qua 15 thế hệ trong 265 năm nhưng đế năm 1867, tướng quân thứ 15 là Tokugawa Keiki đã trả lại chính quyền cho triều đình và kết thúc thời kỳ Tokugawa.
Năm 1868, triều đình kêu gọi khôi phục quyền lực của vua, Nhật Bản kết thúc thời kỳ võ sĩ kéo dài nhiều năm, quay về thời kỳ chính trị thiên hoàng.
Thay cho thời kỳ Edo này, thời kỳ mới được bắt đầu gọi là “thời kỳ Meiji”.
Ở thời kỳ này đã thực hiện những cải cách về chính trị, xã hội có nguồn gốc từ các quốc gia tư bản chủ nghĩa, được gọi là “cải cách Minh trị”.
Nhật Bản sau khi trải qua cải cách Minh Trị là nền tảng của Nhật Bản ngày nay, chuyển biến thành quốc gia cận đại.

Thời kỳ ''TAISYO''
1912 năm - 1926 năm

Từ thời kỳ Meiji, Nhật Bản đã bắt đầu sử dụng chế độ theo tên kỷ nguyên (chế độ sử dụng 1 quốc hiệu Nhật Bản ở 1 thời đại thiên hoàng).
Thay cho thiên hoàng Meiji, từ năm 1912 là thời kỳ trị vì của thiên hoàng Taisho, gọi là thời kỳ Taisho.
Đây là thời kỳ đặc biệt ngắn trong lịch sử Nhật Bản với chỉ 14 năm nhưng là thời kỳ phát triển với những tòa nhà cận đại đã được xây dựng ở Tokyo, Osaka…
Năm 1918 “chiến tranh thế giới thứ nhất” – cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên trong lịch sử bùng nổ, Nhật Bản cũng tham chiến trong đồng minh Nhật Anh.

Thời kỳ ''SYOWA'' trước chiến tranh/ trong chiến tranh
1926năm - 1945 năm

Năm1926, Thiên hoàng Showa lên ngôi, bắt đầu “thời kỳ Showa”.Thời kỳ này đã có nhiều sự kiện cả ở trong và ngoài nước.Năm 1929 là cuộc khủng hoảng thế giới, năm 1936 là chiến tranh Trung Nhật, và năm 1939 bùng nổ chiến tranh thế giới thứ 2.Cuộc chiến tranh này, Nhật đã tham chiến cùng với Đức, Ý tạo thành phe đồng minh,tiến hành tấn công, xâm chiến nhiều nước Đông Á và Đông Nam Á.
Và ngày 15 tháng 8 năm 1945 Nhật Bản đã đầu hàng Liên Hợp Quốc, thất bại trong chiến tranh.

Thời kỳ ''SYOWA'' Thời quân đồng minh chiếm đóng
1945 năm - 1952 năm

Trong thời gian từ ngày bại trận trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 cho đến ngày ký hiệp ước hòa bình Sanfransico, Nhật Bản bị đặt dưới sự chiếm đóng của quân đội phe Đồng Minh.Dưới sự giám sát của Tổng tư lệnh chỉ huy quân đội cấp cao của Quân đồng minh và chủ yếu là quân đội Mỹ,nhiều cải cách khác nhau đã được thực hiện trong đó chủ yếu là cải cách hiến pháp, hủy bỏ lục quân và hải quân, giải thể tài phiệt, cải cách đất đai nông nghiệp… đã được thực hiện.
Năm 1947, Hiến pháp Nhật Bản hiện nay đã được ban hành (3 nguyên tắc lớn là chủ quyền quốc dân, tôn trọng nhân quyền, bài trừ chiến tranh)Theo hiệp ước hòa bình Sanfransico năm 1952, thời kỳ phục hồi chủ quyền của Nhật Bản và chiến tranh với quân đồng minh sẽ chấm dứt.Dựa theo Hiệp ước an ninh Mỹ Nhật (cũ) được ký cùng ngày, quân đội Mỹ tại Nhật sẽ lưu trú ở các địa phương trong nước Nhật.

 

Thời kỳ ''SYOWA'' sau chiến tranh
1953 năm - 1989 năm

Thời đại ”HEISEI” Nhật Bản bại trận sau chiến tranh của thời kỳ Showa đã phục hồi nhanh chóng từ quốc gia bị tàn phá nặng nề và nghèo tài nguyên.
Chính phủ Nhật Bản đã thúc đẩy những cải cách năng lượng chuyển từ than đá sang dầu hỏa, cách mạng kỹ thuật, cải cách lưu thông.Hơn nữa sau khi đăng cai Olympic Tokyo và hội chợ quốc tế Osaka thì nền kinh tế đã được thúc đẩy mạnh mẽ.Đặc biệt trong 18 năm từ năm 1953 đến 1973 tỷ lệ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm vượt trên 10%.
Nhật bản đã xuất phát lại từ sau thất bại trong chiến tranh và 18 năm đạt được sự trưởng thành về kinh tế nhanh chóng đó được gọi là “thời kỳ tăng trưởng kinh tế cao độ”.Thời kỳ này Nhật Bản đã vượt qua Tây Đức khi đó để trở thành quốc gia kinh tế có GDP đứng thứ 2 thế giới chỉ xếp sau Mỹ.
Những con người Nhật Bản thời kỳ này đã nỗ lực hết mình để làm sống lại thời kỳ sau chiến tranh này, làm cho đất nước phục hồi, con người Nhật Bản đã xây dựng nền tảng của Nhật Bản, một cường quốc kinh tế hiện nay.

Thời kỳ ''HEISEI''
1989 năm - Hiện Đại

Thời kỳ tiếp theo của thời kỳ Showa, thời kỳ bắt đầu từ năm 1989 khi thiên hoàng Heisei lên ngôi vua cho đến hiện tại được gọi là “thời kỳ Heisei”.Năm 1990, cùng với sự sụp đổ của kinh tế bong bóng, kinh tế Nhật Bản bắt đầu trì trệ, trong khi đó các nước Châu Á đặc biệt là Trung Quốc và Singapore lại bắt đầu phát triển một cách đáng chú ý.Trái ngược với sự phát triển kinh tế của các nước khác, Nhật Bản đang đi vào thời kỳ khủng hoảng, mất dần vị thế về kinh tế trên thế giới.20 năm suy yếu của nền kinh tế Nhật Bản kể từ năm 1990 được gọi là “20 năm tổn thất”
Ngoài ra, ở thời kỳ này cũng đã xảy ra nhiều thảm hóa muốn quên đi đối với người Nhật như trận động đất lớn Hanshin vào năm 1995, trận động đất lớn ở đông Nhật Bản vào năm 2011…