Nội quy sử dụng website

Website (Du Hoc Nhat Ban.com) địa chỉ https://studyabroad-japan.com là một trang web mà mục đích chính là tạo nên một kênh thông tin về nhật bản cho mọi người.

Khi sử dụng trang này, đề nghị người sử dụng phải đọc kỹ, hiểu rõ, và đồng ý với các nội quy sử dụng dưới đây.

Ngoài ra, quản trị viên trang này có quyền thay đổi nội quy này,

cũng có khi thay đổi mà không cần phải báo trước.Do vậy, khi sử dụng, người sử dụng phải kiểm tra xác nhận các nội quy sử dụng mới nhất và các điều khoản miễn trách.

Về bản quyền

Các nội dung đăng tải trên trang này được bảo hộ bằng luật bảo hộ bản quyền của mỗi nước, bằng các hiệp ước và các luật khác.Người dùng không được sử dụng với mục đích cá nhân

hoặc sử dụng khi không được phép của quản trị viên, vượt ngoài phạm vi pháp luật công nhận như: tái bản, phục chế, sửa đổi, phân phát…

Về quản lý nội dung đăng tải

Các nội dung đăng tải trên trang này (bài báo, văn bản....) thuộc bản quyền của trang này,

mọi hành vi sử dụng trái phép như: tái bản, phục chế, mua bán... đều bị nghiêm cấm.

Về các đường dẫn

Các đường link truy cập tới trang này được sử dụng tự do. Tuy nhiên, các đường link từ các trang không rõ nguồn gốc, vi phạm pháp luật sẽ bị từ chối.

Mặt khác, nếu xảy ra các vấn đề rắc rối hoặc các thiệt hại phát sinh liên quan đến các đường link truy cập tới trang này, thì trang này hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Về luật áp dụng, chế tài xử lý

Áp dụng luật pháp Nhật bản để giải thích nội dung bản nội quy này.

Trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến dịch vụ sử dụng, thì phán quyết của toà án thành phố Osaka, Nhật bản sẽ là quyết định cuối cùng.