Đại học Nông nghiệp Tokyo

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Tokyo Nougyo Daigaku / 東京農業大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Nông nghiệp Tokyo

Mã số bưu điện
: 〒156-8502

Địa chỉ
: 1-1-10 Sakura Oka, Setagaya-Ku, Tokyo-To

Số điện thoại
: +81-(0)3-5477-2226

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.nodai.ac.jp/

Đại học Nông nghiệp Tokyo là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại Quận Setagaya, Thủ Đô Tokyo.
Được thành lập vào năm 1925. trường đã có lịch sử khoảng 95 năm.
Hiện
tại khoảng 12,500 sinh viên đang theo học tại Đại học Nông nghiệp Tokyo.