Đại học Matsumoto

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Matsumoto Daigaku / 松本大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Matsumoto

Mã số bưu điện
: 〒390-1295

Địa chỉ
: 2095-1 Niimura, Matsumoto-Shi, Nagano-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)263-48-7200

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm và Loại học 2 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.matsumoto-u.ac.jp/

Đại học Matsumoto là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Matsumoto, Tỉnh Nagano.
Được thành lập vào năm 2002. trường đã có lịch sử khoảng 15 năm.
Hiện
tại khoảng 1,600 sinh viên đang theo học tại Đại học Matsumoto.