Đại học Giáo dục Fukuoka

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Fukuoka Kyoiku Dagaku / 福岡教育大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Giáo dục Fukuoka

Mã số bưu điện
: 〒811-4192

Địa chỉ
: 1-1 Akama Bunkyo-Machi, Munakata-Shi, Fukuoka-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)94-035-1200

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Quốc lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: https://www.fukuoka-edu.ac.jp

Đại học Giáo dục Fukuoka là một trường đại học Quốc lập, trụ sở chính tại thành phố Munakata, Tỉnh Fukuoka.
Được thành lập vào năm 1949. trường đã có lịch sử khoảng 70 năm.
Hiện
tại khoảng 2,700 sinh viên đang theo học tại Đại học Giáo dục Fukuoka.