Đại học Aomori

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Aomori Daigaku / 青森大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Aomori

Mã số bưu điện
: 〒030-0943

Địa chỉ
: 2-3-1 Koubata, Aomori-Shi, Aomori-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)17-738-2001

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.aomori-u.ac.jp

Đại học Aomori là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Aomori, Tỉnh Aomori.
Được thành lập vào năm 1968. trường đã có lịch sử khoảng 50 năm.
Hiện
tại khoảng 1,000 sinh viên đang theo học tại Đại học Aomori.