Đại học Shigakukan

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Shigakukan Daigaku / 至学館大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Shigakukan

Mã số bưu điện
: 〒474-8651

Địa chỉ
: 55 Nakouyama, Yokone-Machi, Obu-Shi, Aichi-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)562-46-1291

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.sgk.ac.jp/

Đại học Shigakukan là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Ōbu, Tỉnh Aichi.
Được thành lập vào năm 1965. trường đã có lịch sử khoảng 55 năm.
Hiện
tại khoảng 1,400 sinh viên đang theo học tại Đại học Shigakukan.