Đại học Kinh tế Osaka

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Osaka Keizai Daigaku / 大阪経済大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Kinh tế Osaka

Mã số bưu điện
: 〒533-8533

Địa chỉ
: Oosumi, Higashi Yodogawa-Ku, Osaka-Shi, Osaka-Fu

Số điện thoại
: +81-(0)6-6328-2431

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.osaka-ue.ac.jp

Đại học Kinh tế Osaka là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Osaka,Phủ Osaka.
Được thành lập vào năm 1949. trường đã có lịch sử khoảng 70 năm.
Hiện
tại khoảng 3,300 sinh viên đang theo học tại Đại học Kinh tế Osaka.