Đại học tỉnh lập Toyama

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Toyama Kenritsu Daigaku / 富山県立大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học tỉnh lập Toyama

Mã số bưu điện
: 〒939-0398

Địa chỉ
: 5180 Kurokawa, Imizu-Shi, Toyama-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)766-56-7500

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Công lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.pu-toyama.ac.jp

Đại học tỉnh lập Toyama là một trường đại học Công lập, trụ sở chính tại thành phố Imizu, Tỉnh Toyama.
Được thành lập vào năm 1990. trường đã có lịch sử khoảng 30 năm.
Hiện
tại khoảng 1,200 sinh viên đang theo học tại Đại học tỉnh lập Toyama.