Đại học Quốc tế Nagasaki

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Nagasaki Kokusai Daigaku / 長崎国際大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Quốc tế Nagasaki

Mã số bưu điện
: 〒859-3298

Địa chỉ
: 2825-7 Huistenbosch-Machi, Sasebo-Shi, Fukuoka-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)956-39-2020

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www1.niu.ac.jp/

Đại học Quốc tế Nagasaki là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Sasebo, Tỉnh Nagasaki.
Được thành lập vào năm 2000. trường đã có lịch sử khoảng 20 năm.
Hiện
tại khoảng 2,300 sinh viên đang theo học tại Đại học Quốc tế Nagasaki.