Đại học Thương mại Yokohama

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Yokohama Shoka Daigaku / 横浜商科大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Thương mại Yokohama

Mã số bưu điện
: 〒230-8577

Địa chỉ
: 4-11-1 Higashi Terao, Tsurumi-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)45-571-3901

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
:  http://www.shodai.ac.jp/

Đại học Thương mại Yokohama là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Yokohama, Tỉnh Yokohama.
Được thành lập vào năm 1968. trường đã có lịch sử khoảng 50 năm.
Hiện
tại khoảng 1,250 sinh viên đang theo học tại Đại học Thương mại Yokohamaa.