Đại học Tokyo

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Tokyo Daigaku / 東京大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Tokyo

Mã số bưu điện
: 〒113-8654

Địa chỉ
: 7-3-1 Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo-To

Số điện thoại
: +81-(0)3-3812-2111

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Quốc lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.u-tokyo.ac.jp/index_j.html

Đại học Tokyo là một trường đại học Quốc lập, trụ sở chính tại Quận Bunkyo, Thủ Đô Tokyo.
Được thành lập vào năm 1877. trường đã có lịch sử khoảng 140 năm.
Hiện
tại khoảng 14,000 sinh viên đang theo học tại Đại học Tokyo.