Đại học Hiroshima

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Hirosima Daigaku / 広島大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Hiroshima

Mã số bưu điện
: 〒739-8511

Địa chỉ
: 1-3-2 Kagamiyama, Higashi Hiroshima-Shi, Hiroshima-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)82-422-7111

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Quốc lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: https://www.hiroshima-u.ac.jp/

Đại học Hiroshima là một trường đại học Quốc lập, trụ sở chính tại thành phố Higashi Hiroshima, Tỉnh Hiroshima.
Được thành lập vào năm 1949. trường đã có lịch sử khoảng 70 năm.
Hiện
tại khoảng 11,000 sinh viên đang theo học tại Đại học Hiroshima.