Đại học Saitama

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Saitama Daigaku / 埼玉大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Saitama

Mã số bưu điện
: 〒338-8570

Địa chỉ
: 255 Shimo-Okubo, Sakura-Ku, Saitama-Shi, Saitama-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)48-858-3005

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Quốc lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.saitama-u.ac.jp/

Đại học Saitama là một trường đại học Quốc lập, trụ sở chính tại thành phố Saitama, Tỉnh Saitama.
Được thành lập vào năm 1949. trường đã có lịch sử khoảng 70 năm.
Hiện
tại khoảng 7,000 sinh viên đang theo học tại Đại học Saitama.