Đại học Aoyama Osaka

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Osaka Aoyama Daigaku / 大阪青山大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Aoyama Osaka

Mã số bưu điện
:〒562-8580

Địa chỉ
:  2-11-1 Niina, Minou-Shi, Osaka-Fu

Số điện thoại
: +81-(0)72-722-4165

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.osaka-aoyama.ac.jp/

Đại học Aoyama Osaka là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Minoh, Phủ Osaka.
Được thành lập vào năm 2005. trường đã có lịch sử khoảng 15 năm.
Hiện
tại khoảng 900 sinh viên đang theo học tại Đại học Aoyama Osaka.