Đại học Tokiwa

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Tokiwa Daigaku / 常磐大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Tokiwa

Mã số bưu điện
: 〒310-8585

Địa chỉ
: 1-430-1 Miwa, Mito-Shi, Ibaragi-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)29-232-2511

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.tokiwa.ac.jp/index.html

Đại học Tokiwa là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Mito, Tỉnh Ibaragi.
Được thành lập vào năm 1983. trường đã có lịch sử khoảng 35 năm.
Hiện
tại khoảng 2,300 sinh viên đang theo học tại Đại học Tokiwa.