Đại học Du lịch Osaka

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Osaka Kanko Daigaku / 大阪観光大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Du lịch Osaka

Mã số bưu điện
: 〒590-0493

Địa chỉ
: 5-3-1 Okubo Minami, Kumadori-Cho, Sennan-Gun, Osaka-Fu

Số điện thoại
: +81-(0)6-453-8222

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.tourism.ac.jp/

Đại học Du lịch Osaka là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại Quận Sennan, Phủ Osaka.
Được thành lập vào năm 2000. trường đã có lịch sử khoảng 20 năm.
Hiện
tại khoảng 700 sinh viên đang theo học tại Đại học Du lịch Osaka.