Đại học Giáo dục Osaka

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Osaka Kyoiku Daigaku / 大阪教育大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Giáo dục Osaka

Mã số bưu điện
: 〒582-8582

Địa chỉ
: 4-698-1, Asahi Gaoka, Sakaki Bara-Shi, Osaka-Fu

Số điện thoại
: +81-(0)72-976-3211

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Quốc lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: https://osaka-kyoiku.ac.jp/index.html

Đại học Giáo dục Osaka là một trường đại học Quốc lập, trụ sở chính tại thành phố Kashiwara, Phủ Osaka.
Được thành lập vào năm 1949. trường đã có lịch sử khoảng 70 năm.
Hiện
tại khoảng 3,800 sinh viên đang theo học tại Đại học Giáo dục Osaka.