Đại học Eiwa Yamanashi

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Yamanashi Eiwa Daigaku / 山梨英和大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Eiwa Yamanashi

Mã số bưu điện
: 〒400-8555

Địa chỉ
: 888 Yokone-Machi, Kofu-Shi, Yamanashi-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)55-223-6020

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.yamanashi-eiwa.ac.jp

Đại học Eiwa Yamanashi là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Kofu, Tỉnh Yamanashi.
Được thành lập vào năm 2002. trường đã có lịch sử khoảng 15 năm.
Hiện
tại khoảng 600 sinh viên đang theo học tại Đại học Eiwa Yamanashi.