Đại học Keio

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Keio Gijyuku Daigaku / 慶應義塾大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Keio

Mã số bưu điện
: 〒108-8345

Địa chỉ
: 2-15-45 Mita, Minato-Ku, Tokyo-To

Số điện thoại
: +81-(0)3-5427-1566

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.admissions.keio.ac.jp/index.html

Đại học Keio là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại Quận Minato, Thủ Đô Tokyo.
Được thành lập vào năm 1920. trường đã có lịch sử khoảng 100 năm.
Hiện
tại khoảng 30,000 sinh viên đang theo học tại Đại học Keio.