Đại học Ochanomizu

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Ochanomizu Daigaku / お茶の水女子大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Ochanomizu

Mã số bưu điện
: 〒112-8610

Địa chỉ
: 2-1-1 Otsuka, Bunkyo-Ku, Tokyo-To

Số điện thoại
: +81-(0)3-5978-5151

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Quốc lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.ocha.ac.jp/index.htm

Đại học Ochanomizu là một trường đại học Quốc lập, trụ sở chính tại Quận Bunkyo, Thủ Đô Tokyo.
Được thành lập vào năm 1949. trường đã có lịch sử khoảng 70 năm.
Hiện
tại khoảng 2,100 sinh viên đang theo học tại Đại học Ochanomizu.