Đại học thị lập bắc kyusyu

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Kitakyusyu Shiritsu Daigaku / 北九州市立大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học thị lập bắc kyusyu

Mã số bưu điện
: 〒802-8577

Địa chỉ
: 44-2-1 Kitakata, Ogura Minami-Ku, Kitakyusyu-Shi, Fukuoka-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)93-964-4022

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Công lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: https://www.kitakyu-u.ac.jp

Đại học thị lập bắc kyusyu là một trường đại học Công lập, trụ sở chính tại thành phố Kita Kyusyu, Tỉnh Fukuoka.
Được thành lập vào năm 1950. trường đã có lịch sử khoảng 70 năm.
Hiện
tại khoảng 2,000 sinh viên đang theo học tại Đại học thị lập bắc kyusyu.