Đại học Hitotsubashi

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Hitorsubashi Daigaku / 一橋大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Hitotsubashi

Mã số bưu điện
: 〒186-8601

Địa chỉ
: 2-1 Naka, Kunitachi-Shi, Tokyo-To

Số điện thoại
: +81-(0)42-580-8000

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Quốc lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.hit-u.ac.jp/index.htm

Đại học Hitotsubashi là một trường đại học Quốc lập, trụ sở chính tại thành phố Kunitachi, Thủ Đô Tokyo.
Được thành lập vào năm 1920. trường đã có lịch sử khoảng 100 năm.
Hiện
tại khoảng 4,500 sinh viên đang theo học tại Đại học Hitotsubashi.