Đại học Waseda

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Waseda Daigaku / 早稲田大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Waseda

Mã số bưu điện
: 〒169-8050

Địa chỉ
: 1-104 Totsuka-Machi, Shinjuku-Ku, Tokyo-To

Số điện thoại
: +81-(0)3-3204-9073

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: https://www.waseda.jp/top/

Đại học Waseda là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại Quận Shinjuku, Thủ Đô Tokyo.
Được thành lập vào năm 1920. trường đã có lịch sử khoảng 100 năm.
Hiện
tại khoảng 42,000 sinh viên đang theo học tại Đại học Waseda.