Đại học Đông bắc Bunkyo

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Tohoku Bunkyo Daigaku / 東北文教大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Đông bắc Bunkyo

Mã số bưu điện
: 〒990-2316

Địa chỉ
: 515 Katayachi, Yamagata-Shi, Yamagata-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)23-688-2298

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm và Loại học 2 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.t-bunkyo.jp

Đại học Đông bắc Bunkyo là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Yamagata, Tỉnh Yamagata.
Được thành lập vào năm 2010. trường đã có lịch sử khoảng 7 năm.
Hiện
tại khoảng 400 sinh viên đang theo học tại Đại học Đông bắc Bunkyo.