Đại học Nagoya

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Nagoya Daigaku / 名古屋大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Nagoya

Mã số bưu điện
: 〒464-8601

Địa chỉ
: Furo-Cho, Chikusa-Ku, Nagoya-Shi, Aichi-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)52-789-5111

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Quốc lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.nagoya-u.ac.jp/index.html

Đại học Nagoya là một trường đại học Quốc lập, trụ sở chính tại thành phố Nagoya, Tỉnh Aichi.
Được thành lập vào năm 1939. trường đã có lịch sử khoảng 80 năm.
Hiện
tại khoảng 10,200 sinh viên đang theo học tại Đại học Nagoya.