Đại học Tottori

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Tottori Daigaku / 鳥取大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Tottori

Mã số bưu điện
: 〒680-8550

Địa chỉ
: 4-101 Koyama-Cho Minami, Tottori-Shi, Tottori-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)857-31-5007

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Quốc lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.tottori-u.ac.jp

Đại học Tottori là một trường đại học Quốc lập, trụ sở chính tại thành phố Tottori, Tỉnh Tottori.
Được thành lập vào năm 1949. trường đã có lịch sử khoảng 70 năm.
Hiện
tại khoảng 5,200 sinh viên đang theo học tại Đại học Tottori.