Đại học Baiko Gakuin

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Baiko Guin Daigaku / 梅光学院大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Baiko Gakuin

Mã số bưu điện
: 〒750-8511

Địa chỉ
: 1-1-1 Koyou-Cho, Shimono seki-Shi, Yamaguchi-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)82-227-1000

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.baiko.ac.jp/university/

Đại học Baiko Gakuin là một trường đại học Quốc lập, trụ sở chính tại thành phố Shimonoseki, Tỉnh Yamaguchi.
Được thành lập vào năm 1967. trường đã có lịch sử khoảng 50 năm.
Hiện
tại khoảng 1,200 sinh viên đang theo học tại Đại học Baiko Gakuin.