Đại học Giáo dục Kyoto

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Kyoto Kyoiku Daigaku / 京都教育大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Giáo dục Kyoto

Mã số bưu điện
: 〒612-8522

Địa chỉ
: 1 Fukakusa Fujinomori-Cho,Fushimi-Ku, Kyoto-Shi, Kyoto-Fu

Số điện thoại
: +81-(0)75-644-8106

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Quốc lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.kyokyo-u.ac.jp/index.html

Đại học Kyoto Gakuen là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Kyoto,Phủ Kyoto.
Được thành lập vào năm 1969. trường đã có lịch sử khoảng 50 năm.
Hiện
tại khoảng 3,300 sinh viên đang theo học tại Đại học Kyoto Gakuen.