Đại học Công lập Aomori

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Aomori Koritu Daigaku / 青森公立大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Công lập Aomori

Mã số bưu điện
: 〒030-0196

Địa chỉ
: 153-4 yamazaki, Goushiwaza, Aomori-City. Aomori-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)17-764-1555

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Công lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: https://www.nebuta.ac.jp

Đại học Công lập Aomori là một trường đại học Công lập, trụ sở chính tại thành phố Aomori, Tỉnh Aomori.
Được thành lập vào năm 1993. trường đã có lịch sử khoảng 25 năm.
Hiện
tại khoảng 1,300 sinh viên đang theo học tại Đại học Công lập Aomori.