Đại học Kyoto

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Kyoto Daigaku / 京都大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Kyoto

Mã số bưu điện
: 〒606-8501

Địa chỉ
: Yoshida Honmachi, Sakyo-Ku, Kyoto-Shi, Kyoto-Fu

Số điện thoại
: +81-(0)75-753-7531

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Quốc lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/

Đại học Kyoto là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Kyoto,Phủ Kyoto.
Được thành lập vào năm 1897. trường đã có lịch sử khoảng 120 năm.
Hiện
tại khoảng 14,000 sinh viên đang theo học tại Đại học Kyoto.