Đại học Kyoto Gakuen

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Kyoto Gakuen Daigaku / 京都学園大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Kyoto Gakuen

Mã số bưu điện
: 〒615-8577

Địa chỉ
: 18 Gotanda-Cho, Yamanouchi, Ukyo-Ku, Kyoto-Shi, Kyoto-Fu

Số điện thoại
: +81-(0)75-406-7000

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: https://www.kyotogakuen.ac.jp

Đại học Kyoto Gakuen là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Kyoto,Phủ Kyoto.
Được thành lập vào năm 1969. trường đã có lịch sử khoảng 50 năm.
Hiện
tại khoảng 3,300 sinh viên đang theo học tại Đại học Kyoto Gakuen.