Đại học thành phố Tokyo

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Tokyo Toshi Daigaku / 東京都市大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học thành phố Tokyo

Mã số bưu điện
: 〒158-8557

Địa chỉ
: 1-28-1 Tamazutsumi, Setagaya-Ku,Tokyo-To

Số điện thoại
: +81-(0)3-5707-2211

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: https://www.tcu.ac.jp

Đại học thành phố Tokyo là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại Quận Setagaya, Thủ Đô Tokyo.
Được thành lập vào năm 1949. trường đã có lịch sử khoảng 70 năm.
Hiện
tại khoảng 7,000 sinh viên đang theo học tại Đại học thành phố Tokyo.