Đại học Quốc tế Jyosai

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Jyosai Kokusai Daigaku / 城西国際大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Quốc tế Jyosai

Mã số bưu điện
: 〒283-8555

Địa chỉ
: 1 Gumyo, Togane-Shi Chiba-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)475-55-8855

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.jiu.ac.jp/index.html

Đại học Quốc tế Jyosai là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Togane, Tỉnh Chiba.
Được thành lập vào năm 1992. trường đã có lịch sử khoảng 25 năm.
Hiện
tại khoảng 700 sinh viên đang theo học tại Đại học Quốc tế Jyosai.