Đại học Giáo dục Hokkaido

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Hokkaido Kyoiku Daigaku / 北海道教育大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Giáo dục Hokkaido

Mã số bưu điện
: 〒002-8501

Địa chỉ
: 1-3 Ainosato 5-3, Kita, Sapporo-Shi, Hokkaido

Số điện thoại
: +81-(0)11-778-0206

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Quốc lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.hokkyodai.ac.jp

Đại học Giáo dục Hokkaido là một trường đại học quốc lập, trụ sở chính tại thành phố Sapporo, Đảo Hokkaido.
Được thành lập vào năm 1949. trường đã có lịch sử khoảng 65 năm.
Hiện
tại khoảng 5,500 sinh viên đang theo học tại Đại học Giáo dục Hokkaido.