Đại học Thương mại Otaru

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Otaru Syoka Daigaku / 小樽商科大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Thương mại Otaru

Mã số bưu điện
: 〒047-8501

Địa chỉ
: 3-5-21, Midori, Otaru, Hokkaido

Số điện thoại
: +81-(0)134-27-5262

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Quốc lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.otaru-uc.ac.jp

Đại học Thương mại Otaru là một trường đại học quốc lập, trụ sở chính tại thành phố Otaru, Đảo Hokkaido.
Được thành lập vào năm 1911. trường đã có lịch sử khoảng 105 năm.
Hiện
tại khoảng 2,300 sinh viên đang theo học tại Đại học Thương mại Otaru.