Đại học Fukushima

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Fukushima Daigaku / 福島大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Fukushima

Mã số bưu điện
: 〒960-1296

Địa chỉ
: 1 Kanayagawa, Fukushima-Shi, Fukushima-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)24-503-3066

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Quốc lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.fukushima-u.ac.jp/index.html

Đại học Fukushima là một trường đại học Quốc lập, trụ sở chính tại thành phố Fukushima, Tỉnh Fukushima.
Được thành lập vào năm 1949. trường đã có lịch sử khoảng 70 năm.
Hiện
tại khoảng 4,200 sinh viên đang theo học tại Đại học Fukushima.