Đại học Quốc tế Đông Nhật bản

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Higashi Nihon Kokusai Daigaku / 東日本国際大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Quốc tế Đông Nhật bản

Mã số bưu điện
: 〒970-8023

Địa chỉ
: 37 Suganezawa, Kamata, Taira, Iwaki-Shi, Fukushima-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)246-25-9185

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.shk-ac.jp

Đại học Quốc tế Đông Nhật bản là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Iwaki, Tỉnh Fukushima.
Được thành lập vào năm 1995. trường đã có lịch sử khoảng 25 năm.
Hiện
tại khoảng 700 sinh viên đang theo học tại Đại học Quốc tế Đông Nhật bản.