Đại học Giáo dục Nara

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Nara Kyoiku Daigaku / 奈良教育大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Giáo dục Nara

Mã số bưu điện
: 〒630-8528

Địa chỉ
: Takabatake-Cho, Nara-Shi, Nara-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)742-27-9126

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Quốc lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.nara-edu.ac.jp

Đại học Giáo dục Nara là một trường đại học Quốc lập, trụ sở chính tại thành phố Nara, Tỉnh Nara.
Được thành lập vào năm 1949. trường đã có lịch sử khoảng 70 năm.
Hiện
tại khoảng 1,100 sinh viên đang theo học tại Đại học Giáo dục Nara.