Đại học Toyama

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Toyama Daigaku / 富山大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Toyama

Mã số bưu điện
: 〒930-8555

Địa chỉ
: 3190 Gofuku, Toyama-Shi, Toyama-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)76-445-6011

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Quốc lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: https://www.u-toyama.ac.jp/

Đại học Toyama là một trường đại học Quốc lập, trụ sở chính tại thành phố Toyama, Tỉnh Toyama.
Được thành lập vào năm 1949. trường đã có lịch sử khoảng 70 năm.
Hiện
tại khoảng 8,200 sinh viên đang theo học tại Đại học Toyama.