Đại học Kanazawa

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Kanazawa Daigaku / 金沢大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Kanazawa

Mã số bưu điện
: 〒920-1192

Địa chỉ
: Kakuma-Machi, Kanazawa-Shi, Ishikawa-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)76-264-5111

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Quốc lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: https://www.kanazawa-u.ac.jp

Đại học Kanazawa là một trường đại học Quốc lập, trụ sở chính tại thành phố Kanawaza, Tỉnh Ishikawa.
Được thành lập vào năm 1949. trường đã có lịch sử khoảng 70 năm.
Hiện
tại khoảng 7,800 sinh viên đang theo học tại Đại học Kanazawa.