Đại học Kogakkan

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Kogakkan Daigaku / 皇學館大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Kogakkan

Mã số bưu điện
: 〒516-8555

Địa chỉ
: 1704 Kodakushimoto-Cho, Ise-Shi, Mie-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)596-22-0201

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: https://www.kogakkan-u.ac.jp/

Đại học Kogakkan là một trường đại học Quốc lập, trụ sở chính tại thành phố Ise, Tỉnh Mie.
Được thành lập vào năm 1962. trường đã có lịch sử khoảng 55 năm.
Hiện
tại khoảng 3,000 sinh viên đang theo học tại Đại học Kogakkan.