Đại học Takusyoku

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Takusyoku Daigaku / 拓殖大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Takusyoku

Mã số bưu điện
: 〒112-8585

Địa chỉ
: 3-4-14 Kohinata, Bunkyo-Ku, Tokyo-To

Số điện thoại
: +81-(0)3-3947-7159

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.takushoku-u.ac.jp

Đại học Takusyoku là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại Quận Bunkyo, Thủ Đô Tokyo.
Được thành lập vào năm 1922. trường đã có lịch sử khoảng 95 năm.
Hiện
tại khoảng 10,000 sinh viên đang theo học tại Đại học Takusyoku.