Đại học Komazawa

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Komazawa Daigaku / 駒澤大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Komazawa

Mã số bưu điện
: 〒154-8525

Địa chỉ
: 1-23-1 Komazawa, Setagaya-Ku, Tokyo-To

Số điện thoại
: +81-(0)3-3418-9048

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: https://www.komazawa-u.ac.jp

Đại học Komazawa là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại Quận Setagaya, Thủ Đô Tokyo.
Được thành lập vào năm 1925. trường đã có lịch sử khoảng 95 năm.
Hiện
tại khoảng 15,500 sinh viên đang theo học tại Đại học Komazawa.