Đại học Ngoại ngữ Tokyo

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Tokyo Gaikokugo Daigaku / 東京外国語大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Ngoại ngữ Tokyo

Mã số bưu điện
: 〒183-8534

Địa chỉ
: 3-11-1, Asahi-Cho, Fuchu-Shi, Tokyo-To

Số điện thoại
: +81-(0)42-330-5140

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Quốc lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.tufs.ac.jp/

Đại học Ngoại ngữ Tokyo là một trường đại học Quốc lập, trụ sở chính tại thành phố Fuchu, Thủ Đô Tokyo.
Được thành lập vào năm 1949. trường đã có lịch sử khoảng 70 năm.
Hiện
tại khoảng 4,000 sinh viên đang theo học tại Đại học Ngoại ngữ Tokyo.