Đại học Tokoha

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Tokiwa Daigaku / 常葉大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Tokoha

Mã số bưu điện
: 〒420-0911

Địa chỉ
: 1-22-1 Sena, Aoi-Ku, Shizuoka-Shi, Shizuoka-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)54-261-4705

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.tokoha-u.ac.jp/index.html

Đại học Tokoha là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Shizuoka, Tỉnh Shizuoka.
Được thành lập vào năm 1980. trường đã có lịch sử khoảng 40 năm.
Hiện
tại khoảng 7,200 sinh viên đang theo học tại Đại học Tokoha.