Đại học Kinh tế Nhật bản

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Nihon Keizai Daigaku / 日本経済大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Kinh tế Nhật bản

Mã số bưu điện
: 〒283-8555

Địa chỉ
: 24-5 Sakura oka-Cho, Shibuya-Ku, Tokyo-To

Số điện thoại
: +81-(0)3-3463-4112

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://shibuya.jue.ac.jp/

Đại học Kinh tế Nhật bản là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Dazaifu, Tỉnh Fukuoka.
(*Đại học có cơ sở tại Tokyo Shibuya)
Được thành lập vào năm 1968. trường đã có lịch sử khoảng 50 năm.
Hiện
tại khoảng 4,200 sinh viên đang theo học tại Đại học Kinh tế Nhật bản.