Đại học kinh tế Takasaki

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Takasaki Keizai Daigaku / 高崎経済大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học kinh tế Takasaki

Mã số bưu điện
: 〒370-0801

Địa chỉ
: 1300 Kaminamie, Takasak-Shii, Gunma-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)27-343-5417

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Công lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.tcue.ac.jp/index.html

Đại học kinh tế Takasaki là một trường đại học Công lập, trụ sở chính tại thành phố Takasaki, Tỉnh Gunma.
Được thành lập vào năm 1957. trường đã có lịch sử khoảng 60 năm.
Hiện
tại khoảng 4,200 sinh viên đang theo học tại Đại học kinh tế Takasaki.