Đại học Seika Kyoto

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Kyoto Seika Daigaku / 京都精華大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Seika Kyoto

Mã số bưu điện
: 〒606-8588

Địa chỉ
: 137 Kino-Cho, Iwakura, Sakyo-Ku, Kyoto-Shi, Kyoto-Fu

Số điện thoại
: +81-(0)75-702-5131

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.kyoto-seika.ac.jp

Đại học Seika Kyoto là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Kyoto,Phủ Kyoto.
Được thành lập vào năm 1968. trường đã có lịch sử khoảng 50 năm.
Hiện
tại khoảng 3,100 sinh viên đang theo học tại Đại học Seika Kyoto.